A pedagógusnap alkalmából kitüntettek listája 2018-ban

A 2018-as kitüntetettek listája:

Polgármesteri dicséretben részesül a gyermekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért:

• Balláné Léránt Katalin, a Damjanich Utcai Tagóvoda óvodapedagógusa

• Czmerk Istvánné, a Szent Margit Katolikus Óvoda óvodapedagógusa

• Drahos Szilvia, a Rét Utcai Központi Óvoda óvodapedagógusa

• Némethné Kohári Ágota, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodapedagógusa

• Papp Ildikó, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodapedagógusa

• Török Csabáné, Szentjakabi Tagóvoda óvodapedagógusa

A gyerekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai tevékenységet segítő munkájáért polgármesteri dicsérő oklevelet adományoz:

• Nagy Istvánné, a Jutai Úti Tagóvoda dajkája

• Óváriné Butor Kornélia Békevár Tagóvoda dajkája

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért dicsérő oklevelet vehet át:

• Ábrámovics Antal, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanára

• Köttő Mária, a Zrínyi Ilona magyar-angol Két tanítási nyelvű Tagiskola tanára

• Mezriczkyné Köves Márta, a Berzsenyi Dániel Tagiskola tanítónője

• Szelczi Ivett, a Kisfaludy Utcai Tagiskola tanítónője

• Törő Zoltánné, a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola tanítónője

• Varga János, a Benedek Elek Tagiskola tanára, tagintézmény vezetője

• Berekné Mándoki Adrienn, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanárnője

• Vargáné Halász Anett, a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárnője

• Rozina Gábor, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai tanára

• Héder Ágnes, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanárnője

• Vida Gáborné Dobosy Rita, a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium pedagógusa

• Takács László János, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanára

• Horváth Balázs, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium csoportvezető pedagógusa

• Mészáros János, a Lamping József Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa

• Dr. Bögölyné Róber Judit, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa

• Göndöcz Tibor, a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa

• Potó Sándor Frigyesné, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium pedagógusa

• Varga László, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára

• Szász Melinda, a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárnője

• Zsigmondné Keszericze Zsuzsanna, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság gyógypedagógusa

• Oberhuber Józsefné, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének gyógytestnevelője

• Horváthné Kovács Ildikó, a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény gyógypedagógusa

• Kopasz Csilla, a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára

• Lévai Edit, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa

• Tóth Tibor János, az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai tevékenységet segítő munkájáért polgármesteri dicsérő oklevelet vehet át:

 

• Palkovicsné Bíró Beáta, a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola iskolatitkára

• Haszák Ivánné, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének szakszolgálati titkára

• Horváth Sándorné, a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény gyógypedagógiai asszisztense

• Pusztai Imréné, a Duráczky Módszertani Intézmény pedagógiai asszisztense

A köznevelési intézmények érdekében végzett kiemelkedő színvonalú tanügyigazgatási munkájáért:

• Frányó Tamás, a Kaposvári Tankerületi Központ pályázati referense

• Dr. Pradalits Tibor, a Kaposvári Szakképzési Centrum jogásza

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere köszönetet mondott a köznevelési intézmények és dolgozóik érdekében végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért:

• Sárdi Zoltánné köznevelési referensnek

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és Professzor Dr. Kásler Miklós miniszter Úr által adományozott díjak:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseit kapták:

• Molik Edit, a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetője 

• Szücsné Földesi Piroska, a Tar Csatár Központi Óvoda óvodapedagógusa

• Vitai Gézáné, a Tar Csatár Központi Óvoda óvodapedagógusa

• Varga Tamásné, a Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodapedagógusa

 

 

 

Professzor Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő Oklevelet adományozott a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként:

• Hegedüs Mária Katalin, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetője

• Rónai Ágota, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetője

• Kővári Tiborné, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodavezető helyettese

A Professzor Dr. Kásler Miklós miniszter Úr által adományozott Pedagógus Szolgálati emlékérmet kapták:

• Bartschné Ábrahám Zsuzsanna, a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola tanára

• Csukáné Vajna Mónika, a Kisfaludy Tagiskola tanítója

• Gayerné Werstroh Katalin, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa

• Halmosné Szilágyi Éva, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára

• Hortobágyiné Miglierini Lucia, a Berzsenyi Dániel Tagiskola tanára

• Léberné Nádor Erzsébet, a Berzsenyi Dániel Tagiskola Tagintézmény vezetője

• Nagyné Várvizi Lívia, a Honvéd Utcai Tagiskola tanítónője

• Oláh Erzsébet, a Táncsics Mihály Gimnázium középiskolai tanára

• Puskáné Orosz Éva, a Toponári Tagiskola tanára

• Puskás Zoltánné, a Gárdonyi Géza Tagiskola tanítónője

• Schwendt Rozália, a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola tanítónője

• Szentgyörgyiné Czap Ilona, a Honvéd Utcai Tagiskola tanítónője

• Szilvásiné Balla Kornélia, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konduktora

• Takács László János, a Munkácsy Mihály Gimnázium középiskolai Tanára

Professzor Dr. Kásler Miklós elismerő Oklevelet adományozott a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként: 

 

• Jákfalvi Szidónia, a Honvéd Utcai Tagiskola magyar-ének szakos tanára

• Kiss Tiborné, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Intézményegység vezetője

• Csíkvárné Takács Anikó, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézmény igazgatója

• Gálovics Edit, a Klebelsberg Középiskolai Kollégium igazgatóhelyettese

• Baloghné Bíró Mária, a Munkácsy Mihály Gimnázium tanára

• Gumhert Györgyné, a Honvéd Utcai Tagiskola tanítója

• Cser Ferencné, a Toponári Tagiskola tanítója

• Mikola Ferenc, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára

• Horváthné Szabó Lívia, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tanítója

• Kőrösiné Deák Ilona, a Pécsi Utcai Tagiskola tanára

• Németh Ágnes, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanára

• Pucz András, a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény gyógypedagógusa

 

A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben dolgozó pedagógusoknak, a Professzor Dr. Kásler Miklós miniszter Úr által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetettjei:

• Kovács Margit, a Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

• Fábián Enikő, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

• Horváth Zoltán András, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Sándor Gyula, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

• Tallián Rudolf,  az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

A hagyományoknak megfelelően a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács elismerését fejezi ki a tehetséggondozásban kiemelkedő szerepet vállaló pedagógusoknak: 

• Borbényiné Molnár Hajnaka, az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa

• Várfalvi-Fodor Éva, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola tanárnője

• Garamvölgyiné Mészáros Éva, a Napkerék Egyesület Tanoda pedagógusa

Kapcsolat

telefon: 30/788-6269

e-mail:

kaposvariprogram@gmail.com

Facebookos játékaink szabályzata