Ismét elnyerhető a „Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért” polgármesteri díj

A pályázaton azok a 30. életévüket be nem töltött fiatalok vehetnek részt, akik kaposvári állandó lakóhellyel, vagy a Kaposvári Egyetemen, illetőleg valamely kaposvári középfokú oktatási intézményben aktív tanulói jogviszonnyal, vagy kaposvári munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázatot benyújtani egyénileg és 2-től 5 főig terjedő csoportokban is lehetséges.

A legjobb pályamunkák alkotói egyszeri anyagi juttatásban részesülnek. A legjobbnak ítélt koncepciót benyújtó pályázó bruttó 300 000 forint, a második legjobbnak vélt bruttó 200 000 forint, a harmadik legjobbnak választott pedig bruttó 100 000 forint díjazásban részesül.

A pályázat célja olyan tehetséges fiatalok felkutatása, akik felkészültségükkel, kreativitásukkal, innovatív elképzeléseikkel és megvalósítható ötleteikkel hozzájárulhatnak Kaposvár gyarapodásához, fejlődéséhez, versenyképességének javításához, a vonzó társadalmi környezet megújításához. Olyan innovatív módszerek és megvalósítható ötletek benyújtását várjuk, amelyek hozzájárulnak Kaposvár környezettudatos, energiahatékony és intelligens szolgáltatásokat nyújtó városstratégiai célkitűzésének teljesítéséhez (településfejlesztési koncepció), illetve turisztikai potenciáljának erősítéséhez (városmárkázási stratégia). Célunk, hogy a pályázók által kidolgozott javaslatok megvalósításával Kaposvár munkavállalói és valamennyi lakosa számára élhetőbb, a vendégek, illetve a befektetők számára vonzóbb várossá váljon.  

A pályázati anyag formátumával kapcsolatos elvárások:

Az innovatív koncepció kifejtését, ismertetését maximum 30.000 leütés terjedelemben kérjük benyújtani az alábbi lehetséges formátumokban és elérhetőségeken:

papír alapon (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., jelige: „Polgármesteri Díj”)

e-mailben PDF-formátumban (polgarmesteridij@kaposvar.hu, tárgy: „Polgármesteri Díj”)

A koncepció ismertetésének részét képező audiovizuális tartalmakat papír alapon történő benyújtás esetén egy mellékelt adathordozóra írva, e-mailben küldés esetén az üzenet mellékleteként kérjük csatolni.  

A pályázat kötelező mellékletei:

A pályázó személyi igazolványa, valamint lakcímkártyája mindkét oldalának fénymásolata.

Az oktatási intézmény által kiállított jogviszony-igazolás, vagy a munkáltató által kiállított munkaviszony-igazolás eredetije.  

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatok beadási határidejét követő 15 munkanapon belül a Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere által felkért bírálóbizottság értékeli a beérkezett anyagokat, majd javaslatot tesz a polgármesternek a támogatottak személyére és helyezésükre vonatkozóan.

A pályázatokat a bírálóbizottság az alábbi szempontok szerint rangsorolja:

a pályázat által felvetett probléma kaposvári relevanciája, a koncepció kreativitása, valamint eredetisége,

az elkészített pályamunka kidolgozottsága, tudományos megalapozottsága, színvonala,

a pályamunka társadalmi értéke, megvalósíthatósága.

A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere döntést hoz a támogatottak személyéről és helyezéseikről.  

Határidők:

A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 30. 12 óra

Az elbírálás határideje: 2018. április 24.  

Szerzői jogok:

A pályázatra beadott koncepciók szerzői jogaira az önkormányzat a díjazás ellenében nem tart igényt, azok egy esetleges későbbi megegyezésig az alkotó tulajdonában maradnak.  

További információ:

Kovács Kristóf városmárka-referens

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Régi épület I./111. iroda

Telefon: +36 (30) 963 48 76

E-mail: kovacs.kristof@kaposvar.hu

Kapcsolat

telefon: 30/788-6269

e-mail:

kaposvariprogram@gmail.com